19 januari 2022

CMR-vrachtbrieven: onmisbaar element bij internationaal transport

1 min read
CMR

Als je als ondernemer of werknemer nauw betrokken bent bij een bedrijf dat zich bezighoudt met internationaal goederentransport, dan kan het niet anders of de term CMR is zeer bekend bij jou. CMR is een afkorting die staat voor Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route. Kortweg wordt hier een verdrag mee bedoeld tussen verschillende landen. Het gaat hierbij vooral om landen Europa, maar ook een aantal niet-Europese landen zijn erbij aangesloten. Dit verdrag behelst in het kort een gestandaardiseerde overeenkomst tussen de verschillende partijen die bij een wegtransport betrokken zijn. De initiatiefnemer, oftewel de verlader, van het vervoer is hierbij verantwoordelijk voor het opstellen van de CMR. Hierna gaat deze brief mee met de vervoerder.

CMR

Welke zaken worden met een CMR eigenlijk precies geregeld?

Door als verlader standaard aan je verplichting te doen om CMR-vrachtbrieven te regelen en in te vullen voor elk internationaal wegtransport regel je automatisch de volgende zaken:

  • Informatie over de (als het goed is) correcte aflevering van de lading door de vervoerder op de plek van bestemming. 
  • De mate van aansprakelijkheid van de vervoerder voor de lading tijdens het transport.
  • De verplichtingen waar de verlader en de vervoerder aan moeten voldoen. 
  • De hoogten van eventuele onverhoopte schadevergoedingen.
  • Hoe lang de verjaringstermijn is.
  • Eventuele extra verplichtingen om de ander te informeren bij mogelijke problemen.

Goed om hierbij tenslotte nog te weten is dat als er onjuiste informatie in de CMR staat, dat de verlader voor die fout dan aansprakelijk is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *